Конференція

Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених GeoTerrace-2018

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених «GeoTerrace-2018», яка прохо­дитиме з 13 по 15 грудня 2018 року в Інституті геодезії Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, Україна).

Для участі в конференції запрошуються молоді науковці, інженери, спеціалісти, експерти, бізнесмени та фахівці геодезичної галузі, яким на момент проведення конференції (13 грудня 2018) не виповнилось 35 років (хоча б один із авторів матеріалів повинен задовольняти цей віковий критерій).

Метою конференції є обмін науковими ідеями та досвідом в галузях геодезії, геології, геодинаміки, моніторингу, фотограмметрії, картографії, ГІС, землеустрою, кадастру територій, оцінки нерухомості, а також точного землеробстваNEW.

У період проведення конференції буде діяти виставка сучасного геодезичного обладнання і програмних продуктів. Запрошення для участі у виставці отримали фірми, які спеціалізуються в розробках ГНСС та ГІС – технологій, а також безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

«GeoTerrace-2018» є унікальною платформою для пошуку наукових партнерів, зародження і обміну науковими ідеями та активного професійного спілкування молодих вчених.

International Conference of Young Scientists  GeoTerrace-2018

Dear colleagues!

We would like to invite you to participate at International Conference of Young Scientists «GeoTerrace-2018» which will take place on December 13-15, 2018 in the Institute of Geodesy in Lviv Polytechnic National University (Lviv, Ukraine).

Young scientists, engineers, specialists, experts, businessmen and specialists of the geodetic field are invited to participate in the Conference. Researchers who are yet under 35 on December 13, 2018, are eligible to apply (at least one of the paper authors should satisfy this age criterion).

The goals of the Conference are an exchange of scientific ideas and experiences in the fields of Geodesy, Geology, Geodynamics, Monitoring, Photogrammetry, Mapping, GIS, Land Management, Cadastre of Territories, Real Estate Appraisal and Precise FarmingNEW.

During the Conference, the exhibition of equipment and software will operate. Firms specialized in the field of development of GNSS and GIS-technologies and unmanned aerial vehicles (UAV) have been invited.

«GeoTerrace-2018» is a unique platform for search scientific partners, the emergence and the exchange of scientific ideas and active professional communication of young scientists


УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «GEOTERRACE-2018» Є БЕЗКОШТОВНОЮ!!!

PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS «GEOTERRACE-2018» IS FREE!!!


АДРЕСА ПРОВЕДЕННЯ                                                                ORGANIZING COMMITTEE LOCATION

Національний університет «Львівська політехніка»                                       Lviv Polytechnic National University

м. Львів, вул. Карпінського 6, 2-й н. к., кім. 501                                                  Lviv, Karpinskyi Str. 6, 2nd academic building, 501-st room


ОФІЦІЙНА ЕЛЕКТРОННА ПОШТА

OFFICIAL E-MAIL

geoterrace.mailbox@gmail.com